Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR, mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Jeven Oy
Patteristonkatu 2
50100  MIKKELI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Piia Lampinen
jeven@jeven.fi
010 231 2030

Rekisterin nimi

Jeven Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8§:n mukaiset yleiset edellytykset;

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • Markkinointi omille asiakkaille

Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan nimi ja yritys
  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen lähiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jeven ei luovuta rekisterin tietoja kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jeven ei luovuta rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään lukitussa tilassa sijaitsevassa palvelimessa. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistautumisen.

Palomuuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.

Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tieto häntä itseään koskevista rekisteritiedoista sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua häntä itseään koskevia rekisteritietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus rekisteröintiin.