UV-yksikkö jälkiasennuksena

Ammattikeittiöissä käytettäviin,  TurboSwing rasvansuodatuksella varustettuihin huuviin
voidaan nyt jälkikäteen lisätä otsonia tuottamaton UV-yksikkö.

Kaikki, tammikuusta 2016 lähtien toimitetut TurboSwing rasvansuodattimet on varustettu
”UV-varauksella”, mikä mahdollistaa UV-yksikön lisäämisen TurboSwing rasvansuodattimeen
ja tekee rasvansuodattimesta UV-Turbon.
UV-Turbo suodattaa myös kaasumaisest epäpuhtaudet ja vähentää ruoan laitosta aiheutuvia hajuja.

 

UV-Turboerotusaste

 

UV-yksikön asentaminen on helppoa.
TurboSwingin kammiossa on valmiina kiinnityspaikka UV-yksikölle ja UV-valo liitetään
olemassa olevaan virtaliittimeen.

 

UV-yksikkö

 

Jeven uutiset ja tiedotteet