TurboSwing-rasvansuodatin

UV-Turbo

Erinomaisen suodatustehokkuuden omaava TurboSwing-rasvansuodatusyksikkö sopii
eri tyyppisiin ammattikeittiöihin ja muuntuu tarpeen mukaan.

Paras hyöty TurboSwingin eduista saadaan kohteissa, joissa on käytössä
keittiön lämmöntalteenottojärjestelmä tai muuttuvat ilmavirrat. TurboSwingin erinomainen rasvansuodatustehokkuus pysyy korkeana myös pienillä ilmavirroilla.

Keittiölaitteiden / tarpeen muuttuessa on TurboSwing helposti muunnettavissa
UV-Turbo-rasvansuodattimeksi. TurboSwing-rasvansuodattimessa on valmiina kiinnityspaikka
UV-jälkiasennusyksikölle, joka sisältää otsonia tuottamattoman UV-valon.

SwingControl-valvontayksiköllä kaikki TurboSwing- ja UV-Turbo-rasvansuodatusyksiköt ovat yhdistettävissä taloautomaatioon. Valvontayksikön tiedot ovat luettavissa myös
puhelimesta /tabletista JevenFlow-sovelluksella.

 Jeven uutiset ja tiedotteet