Turbo-huuvat

Turbo-huuvat sisältävät TurboSwing-rasvansuodatusyksikön.
Turbo-huuva on ratkaisu kohteisiin, joissa on käytössä keittiön lämmöntalteenottojärjestelmä ja/tai muuttuvat ilmavirrat.
Turbo-huuvien erinomainen suodatustehokkuus pitää kanavat puhtaana pienimmistäkin partikkeleista.
TurboSwing-rasvansuodattimen suodatustehokkuus pysyy korkeana myös pienillä ilmavirroilla.

 • Tuoterakenne
 • Tuotemerkintä
 • Tekniset tiedot
 • Lisävarusteet
 • Asennus
 • Tuotevalinta

Tuoterakenne

Turbo_tuoterakenne_ala

 1. Seinät
 2. Ohjausilma-aukot ja tuloilmavirran mittausyhde
 3. Tuloilmayksikkö
 4. TurboSwing -rasvanerotin

 1. Tuloilmaliitäntä ja ilmavirran säädin
 2. Poistoilmaliitäntä ja säätöpelti
 3. Valaisin ja valaisinkaapeli
 4. Tuloilmayksikön irrotettava etulevy
 5. Kattotuki
 6. Kiinnityskoukku

Lue lisää TurboSwingistä


Toimintaperiaate JSI-Turbo

 1. Epäpuhdas ilma nousee lämpötilaeron johdosta kohti ilmakruunun kattoa.
 2. Epäpuhdas ilma poistuu välittömästi TurboSwingin kehämäiseen imuaukkoon.
 3. TurboSwingin imuaukon sijaitessa lähellä kattoa (n. 45 mm kattopinnasta) sen kautta poistuu aina kuumin ja epäpuhtain ilma. Ilmanvaihdon poistotehokkuus on korkein mahdollinen, sillä imuaukko sijaitsee optimaalisesti verrattuna alapuoliseen keittiölaitteeseen.
 4. Ohjausilma estää mahdolliset vähäiset vuodot ilmakruunusta ja ohjaa höyryt ja epäpuhtaudet kohti TurboSwingin poistoaukkoa.
 5. Raitis tuloilma tuodaan keittiöön vedottomasti ilmakruunun ulkoseiniltä yksilöllisesti säädettävien tuloilmayksiköiden kautta. Ilman vaihdontehokkuus on tällöin erittäin korkea.
 6. Puhdistunut ilma poistuu TurboSwing-rasvansuodatusyksiköstä.

jsi turbo functioning image


Toimintaperiaate JLI-Turbo

 1. Epäpuhdas ilma nousee lämpötilaeron johdosta kohti huuvan kattoa.
 2. Epäpuhdas ilma poistuu välittömästi TurboSwingin kehämäiseen imuaukkoon.
 3. TurboSwingin imuaukon sijaitessa lähellä kattoa (n. 45 mm kattopinnasta) sen kautta poistuu aina kuumin ja epäpuhtain ilma. Ilmanvaihdon poistotehokkuus on korkein mahdollinen, sillä imuaukko sijaitsee optimaalisesti verrattuna alapuoliseen keittiölaitteeseen.
 4. Puhdistunut ilma poistuu TurboSwing-rasvansuodatusyksiköstä.

jli turbo func img

Tuotemerkintä


turbo-huuvat tuotemerkintä

Turbo-huuvat sisältävät vakiona IP-65/IP- 66 -luokan Led-valaisimen ja TurboSwing-rasvansuodattimen.

 

Turbo-huuvien perusmateriaalina on ruostumaton teräs AISI 304.
Vaihtoehtoinen seinämateriaali laminoitu lasi (JSI/JLI-S-Turbo).

 

 

Poistoilma

 


TurboSwingin erotusasteet eri kierros nopeuksilla


Suositeltavat ilmamäärät / poistoilmaliitäntä
Liitäntäkoko Ilmamäärä Painehäviö
mm l/s m³/h Pa
ø315 100 – 200 360 – 720 20 – 60

Painehäviö ja äänitiedot

TurboSwing 750 rpm

Äänenpainetaso 10dB(A) huonevaimennuksella ja 750 rpm:n pyörimisnopeudella.

TurboSwing 1100 rpm

Äänenpainetaso 10dB(A) huonevaimennuksella ja 1100 rpm:n pyörimisnopeudella.

Äänentehotaso, Lw

Äänentehotaso oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä valintakäyrästön äänenpainetasoon LpA korjaus Kok seuraavan yhtälön mukaan
Lw=LpA + Kok.

Korjaus, Kok

Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Kok 7 -1 -5 -5 -7 -6
tol. ±3 ±3 ±2 ±2 ±3 ±4

Tuloilma

Huuvat on esisäädetty tehtaalla valmiiksi projektikohtaiselle tuloilmavirralle vastaten painehäviötä 25-35 Pa.

Huuvan korkeus Tuloilmayksikön leveys, B
mm 200 mm 500 mm
330 50-90 l/s
540 40-70 l/s 100-150 l/s

Painehäviö-, ääni- ja heittopituustiedot tuloilmaliitäntää kohden

Tuloilmaliitäntä ø200 mm. Tuloilmayksikön leveys 500 mm. Huuvan korkeus 330 mm. Mittaus 90° käyrän jälkeen.

jsi_tulo_200_u

 

Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Kok -2 7 4 -5 -19 -26
tol. ±6 ±4 ±2 ±2 ±3 ±5

Tuloilmaliitäntä ø160 mm. Tuloilmayksikönleveys 200 mm. Huuvan korkeus 540 mm. Mittaus 90° käyrän jälkeen.

Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Kok -2 1 2 1 -7 -16
tol. ±3 ±3 ±2 ±2 ±3 ±4

Tuloilmaliitäntä ø250 mm. Tuloilmayksikönleveys 500 mm. Huuvan korkeus 540 mm. Mittaus 90° käyrän jälkeen.

Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Kok 6 8 4 -5 -10 -18
tol. ±3 ±3 ±2 ±2 ±3 ±4

 

Äänentehotaso (Lw) oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä valintakäyrästön äänenpainetasoon LpA korjaus Kok seuraavan yhtälön mukaan
Lw=Lpa + Kok.


Tuloilmanjako

Ilmakruunun tuloilmanjako ja tuloilmamäärä ovat helposti säädettävissä yksilökohtaisesti. Puhalluskuviota voidaan helposti muuttaa ja irrotettavat etulevyt ovat pestävissä astianpesukoneessa.

Tuloilmanjako

 1. Tuloilmanpuhallus yhdelle sivulle
 2. Tuloilmanjako piennopeuspuhalluksena
 3. Tuloilman puhallus kahteen suuntaan

 

Tuloilmayksikkö, säätöosa auki-asennossa.

Äänenvaimennus, dB
Huuvan korkeus Liitäntä 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
330 mm ø200 17 10 10 11 18 24
540 mm ø160 24 8 5 12 17 24
540 mm ø250 16 9 7 11 16 23

SwingControl


SwingControl-valvontayksikkö on kehitetty seuraamaan siihen liitettyjen TurboSwingien toimintaa. SwingControl ilmoittaa välittömästi TurboSwingien toiminnasta ja niiden toimintaan vaikuttavista häiriöistä, kuten virtakatkoksesta tai huollon tarpeesta.

SwingControl-valvontayksikkö valvoo TurboSwing-laitteiden moottorien pyörimisnopeutta, ja siitä voidaan helposti valita pyörimisnopeudeksi 1100 tai 750 rpm. Valvontayksikkö antaa hälytyksen jos moottori pyörii alle 200 rpm.
TurboSwing-laitteiden tilatieto esitetään myös aina valvontayksikön led-merkkivaloilla.

SwingControl

 

 

SwingControl asennusohje


Verhouslevy


JSIturbo_verhouslevy

Verhouslevyillä (CB) peitetään Ilmakruunun ja alakaton väli.


Sähköjohtojen ja vesiputkien verhouskotelo


Jeven-verhouskoteloa käytetään ammattikeittiöissä sähköjohtojen ja vesiputkien yms. suojaamiseen. Verhouskotelo on suunniteltu erityisesti suojaamaan katosta keittiölaitteille tuotavia johtoja ja putkia.
Verhouskotelo voidaan asentaa seinään tai keskilattialle.
Tuotaessa huuvaan tai ilmanvaihtokaton läpi johtoja ja putkia on läpivientiaukot huomioitava tuotteiden rakenteissa. Jeven huuviin ja kattoihin voidaan läpivientiaukot tehdä jo valmiiksi tehtaalla. Verhouskotelon keskiosaan voidaan asentaa keittiölaitteiden kytkimiä tai vastaavia. Kotelon etulevyt ovat helposti irrotettavissa.

Verhouskotelo valmistetaan ruostumattomasta teräksestä (AISI 304).

A B
200 100
300 100
400 100
500 100

Mitat L, E ja F voidaan valita vapaasti.

Sähköasennus


 1. Liitäntärasia moottorin kaapelille
 2. Liitäntäkaapeli n. 2 m
 3. Led-merkkivalo
 4. Rajakatkaisin

Sähköasentaja asentaa pakollisen turvakytkimen suunniteltuun paikkaan, johdottaa ja asentaa kojerasian huuvan läheisyyteen sekä johdottaa liitäntärasiat TurboSwingeihin.

turboSahkoOsat

liitannatTurbo

Turvakytkin, kojerasia sekä katkoviivalla merkityt kaapelit eivät kuulu Jevenin toimitukseen!

Kytkentäkaavio

Johdotettavien tuotteiden tyypit ja paikat on merkitty LVI-suunnitelmaan. Turvakytkimen paikka, tarvittavat kojerasiat sekä johdotus ryhmäkeskukselta tai ”emännän” kytkimeltä turvakytkimelle on merkitty sähkösuunnitelmaan.

Automaatiosuunnitelmassa TurboSwingien käyntiajat suunnitellaan vastaamaan keittiön käyntiaikoja.

turboKytkenta

Huuva asennetaan kattoon kierretankojen avulla (esim. M8).

Keittiön kattoon porataan asennusreiät kuvan osoittamiin kohtiin.
Suositeltava huuvan alareunan asennuskorkeuslattiasta on 2100-2200 mm. Moduulit kiinnitetään toisiinsa kulmaprofiilien ala- ja yläpäädyistä. Muoviset suojatulpat asennetaan kulmaprofiilien alapäätyihin.

huuva_kierretanko

 

 

 

Katso tarkemmat tiedot asennus-, säätö- ja huolto-ohjeesta.


Säätö ja mittaus


K-Kerroin tuloilma

Leveys,mm 200 200 500 500
Korkeus, mm 290 500 290 500
K1(m³/h) 45,0 77,0 96,0 192
K2(l/s) 12,5 21,4 26,7 53,3
Q=Kx√Pm Pm=(Q/K)²Pa

K-Kerroin poistoilma

 

 TurboSwing  K
K1(m³/h) 218
K2(l/s) 60,5
Q=Kx√Pm Pm=(Q/K)²Pa

Joko olet tutustunut JevenFlow-mobiilisovellukseen, jolla voit laskea ilmanvaihdossa tarvittavat ilmavirrat?


Puhdistus

Rasvanpoistaminen suoritetaan keittiön käyttöasteesta riippuen päivittäin/viikoittain tai harvemmin. Keittiöhenkilökunta laskee juoksevan rasvan hanasta rasvankeräysastiaan. Käytä aina vaatimukset täyttävää työtasoa, kun suoritat rasvan poiston. Odota aina että keittiölaitteet ovat jäähtyneet ennen kuin alat toimenpiteeseen.

Seinäpinnat puhdistetaan keittiön normaalin puhdistuksen yhteydessä tai tarvittaessa erikseen. Pudistus suoritetaan ruostumattomien teräspintojen puhdistusaineella.

Tuloilmayksiköiden etulevyt pyyhitään puhtaaksi keittiön normaalin puhdistuksen yhteydessä. Etulevyt on syytä puhdistaa myös sisäpuolelta kerran tai pari vuodessa. Etulevy irrotetaan nostamalla sitä hieman ylöspäin ja samalla vetäen alaosasta ulospäin. Etulevyt pestään yleispesuaineella käsin tai astianpesukoneessa.

Mittatiedot JSI-Turbo


Huuvan pituus ja leveys voidaan valita vapaasti.
A- ja B-mittojen tulee olla vähintään 300 mm.

C
mm
Korkeus
mm
F
mm
øD
mm
G
mm
E min
mm
K min
mm
M
mm
200 540 500 160 100 400 340 65
500 330 290 200 125 550 350 110
500 540 500 250 150 550 350 110

Seinää vasten

JSITurbo_seina

Keskilattialla

JSITurbo_lattia


Sijoitus

Huuvan koko määräytyy alapuolella olevien keittiölaitteiden mukaan. Reunaylityksenä suositellaan 300 mm keittiölaitteen ulkoreunasta.
Uunien tai vastaavien laitteiden yläpuolella suositellaan käytettäväksi minimissään 400 mm reunaylitystä.
Ilmakruunun alareunan suositeltu korko lattiasta on 2100-2200 mm.
JSITURBO_sijoitus


Mittatiedot JLI-Turbo

Huuvan pituus, leveys sekä A- ja B-mitta voidaan valita vapaasti.
Maksimi moduulin koko on 3000 mm x 1800 mm.

Seinää vasten

JLITurbo_seina

Keskilattialla

JLITurbo_lattia


Sijoitus

Huuvan koko määräytyy alapuolella olevien keittiölaitteiden mukaan. huuvan reunaylityksenä suositellaan 300 mm keittiölaitteen ulkoreunasta. Uunien tai vastaavien laitteiden ovien yläpuolella suositellaan käytettäväksi kuitenkin minimissään 400 mm reunaylitystä.
Huuvan alareunan suositeltu etäisyys lattiasta on 2100-2200 mm.
JLITurbo_sijoitus

 


Ilmavirtojen mitoitus

Suunnittelijapalvelu

Esimerkkimitoitus