JSI

Ilmakruunu JSI on tulo- ja ohjausilmalla sekä syklonirasvanerottimilla varustettu huuva ammattikeittiöiden ilmanvaihtoon. Ilmakruunu JSI:llä saavutetaan miellyttävä ja hyvä työviihtyvyys sekä avara ulkonäkö. Ilmakruunu soveltuu hyvin erityyppisiin keittiöihin ja erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan hallittua, vedotonta ja yksilöllistä tuloilmanjakoa sekä tehokasta ylilämmön ja höyryn poistoa.

Ilmakruunussa tuloilma voidaan puhaltaa yhdeltä, kahdelta, kolmelta tai neljältä sivulta. Puhalluskuvion säätö on helppoa ja tuloilmayksikön etulevy on irrotettavissa ja pestävissä astianpesukoneessa samoin kuin syklonirasvanerottimetkin. Ilmavirran mittaus- ja säätöosat löytyvät sekä tulo- että poistopuolelta.

 • Toimintaperiaate
 • Tuotemerkintä
 • Tekniset tiedot
 • Lisävarusteet
 • Asennus
 • Tuotevalinta

Tuoterakenne


 1. Seinät
 2. Ohjausilma-aukot ja tuloilmavirran mittausyhde
 3. Tuloilmayksikkö
 4. JCE-rasvanerottimet ja poistoilman mittausyhde
 5. Tuloilmaliitäntä ja ilmamäärän mittausyhde
 6. Poistoilmaliitäntä ja säätöpelti
 7. Valaisin ja valaisinkaapeli
 8. Tuloilmayksikkö
 9. Kattotuki
 10. Kiinnityskoukut

Toimintaperiaate

 1. Tuloilma jaetaan keittiötilaan tuloilmayksiköiden kautta.
 2. Tuloilman puhalluskuvio ja puhallussuunta säädettävissä.
 3. Epäpuhdas ilma nousee lämpötilaeron johdosta ilmakruunuun.
 4. Ohjausilma estää vuodon ilmakruunusta ja ohjaa höyryt sekä epäpuhtaudet kohti rasvanerottimia.
 5. Tehokkaissa syklonirasvanerottimissa rasva ja lika erottuvat poistoilmasta.
 6. Puhdistunut ilma poistuu ilmakruunusta.

jsi functioning principle

 

 

JCE rasvanerottimen toimintaperiaate 

 

 

 

 

Tuotemerkintä


JSI tuotemerkintä


JSI Ilmakruunut sisältävät vakiona IP-65/IP-66 luokan Led-valaisimet sekä tehokkaat JCE-syklonirasvanerottimet. 


 

Ilmakruunun perusmateriaalina on ruostumaton teräs (AISI 304).
Seinämateriaalina vaihtoehtoisesti ruostumaton teräs (JSI-R) tai laminoitu lasi (JSI-S).

Poistoilma


Yhdestä ø 315 poistoilmaliitännästä suositellaan korkeintaan 340 l/s ilmavirtaa, joka vastaa kanavanopeutta 4,4 m/s.
Erottimien lukumäärä riippuu poistoilmavirrasta, nimellisilmavirta/erotin on 60 l/s (paine-ero 40-60 Pa).

Tehdas toimittaa ko. painealueelle sopivan määrän erottimia huuvaan, ellei muuta sovita.

 Suositeltavat ilmamäärät/ poistoilmaliitäntä
 Liitäntäkoko ø  Ilmamäärä 
 mm  l/s  m³/h
 200  40-140  145-500
 315  140-340  500-1225
 400  340-530  1225-1910

JCE-erottimen erotusaste

jce_erotusaste

Standardi VDI 5052 Blatt 1/ Part 1

Poistotehokkuus

Ilmakruunut on varustettu ohjausilmayksiköillä, jotka estävät tehokkaasti epäpuhtauksien karkaamisen huuvasta.
Ilmakruunun sieppausaste 94-97 % on mitattu NORDTEST-menetelmällä NT/VVS 088.

Mittaustulokset:

poistotehokkuus

Sieppausaste poistoilmavirran funktiona. Tulo+ ohjausilmavirta 250-280 l/s.


Painehäviö- ja äänitiedot

painehavio

Äänentehotaso, Lw

Äänentehotaso oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä valintakäyrästön äänenpainetasoon LpA korjaus Kok seuraavan yhtälön mukaan
Lw= LpA+Kok.

Korjaus, Kok

 Hz  125  250  500  1000  2000  4000
 Kok  6  5  4  -2  -9  -16
 tol.  ±3  ±3  ±2  ±2  ±3  ±4

Äänenvaimennus

Poistoilma
Erotin kotelo JCE-2, liitäntä = ø 200 mm.
Äänenvaimennus, (dB)

 Hz  125  250  500  1000  2000  4000
 ”Säätöpelti kiinni”  12  7  7  10  10  10
 ”Säätöpelti auki”  11  6  6  6  6  5

Poistoilma
Erotin kotelo JCE-4, liitäntä = ø 315 mm.
Äänenvaimennus, (dB)

 Hz  125  250  500  1000  2000  4000
 ”Säätöpelti kiinni”  3  5  4  11  10  10
 ”Säätöpelti auki”  2  4  3  6  4  7

Äänenvaimennus sisältää myös liittyvän kanavan päätevaimennuksen (kattoasennus).
Äänenvaimennusarvojen laskennassa suositellaan ”säätöpelti auki” -arvojen käyttämistä.


Tuloilma

Huuvat on esisäädetty tehtaalla valmiiksi projektikohtaiselle tuloilmavirralle vastaten painehäviötä 25-35 Pa.

 Huuvan korkeus  Tuloilmayksikön leveys, B 
 mm  200 mm  500 mm
 330  –  50-90 l/s
 540  40-70 l/s  100-150 l/s

Painehäviö-, ääni- ja heittopituustiedot tuloilmaliitäntää kohden


Tuloilmaliitäntä ø200 mm. Tuloilmayksikön leveys 500 mm. Huuvan korkeus 330 mm. Mittaus 90° käyrän jälkeen.

jsi_tulo_200

 

 Hz  125  250  500  1000  2000  4000
 Kok  -2  7  4  -5  -19  -26
 tol.  ±6  ±4  ±2  ±2  ±3  ±5


Tuloilmaliitäntä ø160 mm. Tuloilmayksikön leveys 200 mm. Huuvan korkeus 540 mm. Mittaus 90° käyrän jälkeen.

jsi_tulo_160

 Hz  125  250  500  1000  2000  4000
 Kok  -2  1  2  1  -7  -16
 tol.  ±3  ±3  ±2  ±2  ±3  ±4


Tuloilmaliitäntä ø250 mm. Tuloilmayksikön leveys 500 mm. Huuvan korkeus 540 mm. Mittaus 90° käyrän jälkeen.

jsi_tulo_250

 Hz  125  250  500  1000  2000  4000
 Kok  6  8  4  -5  -10  -18
 tol.  ±3  ±3  ±2  ±2  ±3  ±4

 

Äänentehotaso (Lw) oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä valintakäyrästön äänenpainetasoon LpA korjaus Kok seuraavan yhtälön mukaan
Lw=Lpa + Kok.

Tuloilmanjako

Ilmakruunun tuloilmanjako ja tuloilmamäärä ovat helposti säädettävissä yksilökohtaisesti. Puhalluskuviota voidaan helposti muuttaa ja irrotettavat etulevyt ovat pestävissä astianpesukoneessa.

Tuloilmanjako

 1. Tuloilmanpuhallus yhdelle sivulle
 2. Tuloilmanjako piennopeuspuhalluksena
 3. Tuloilman puhallus kahteen suuntaan

 

Tuloilmayksikkö, säätöosa auki-asennossa

     Äänenvaimennus, dB
 Huuvan korkeus  Liitäntä  125 Hz  250 Hz  500 Hz  1000 Hz  2000 Hz  4000 Hz
 330 mm  ø200  17  10  10  11  18  24
 540 mm  ø160  24  8  5  12  17  24
 540 mm  ø250  16  9  7  11  16  23

Verhouslevy


Verhouslevyillä (CB) peitetään Ilmakruunun ja alakaton väli.


Sähköjohtojen ja vesiputkien verhouskotelo


Jeven-verhouskoteloa käytetään ammattikeittiöissä sähköjohtojen ja vesiputkien yms. suojaamiseen. Verhouskotelo on suunniteltu erityisesti suojaamaan katosta keittiölaitteille tuotavia johtoja ja putkia. Verhouskotelo voidaan asentaa seinään tai keskilattialle.
Tuotaessa huuvaan tai ilmanvaihtokaton läpi johtoja ja putkia on läpivientiaukot huomioitava tuotteiden rakenteissa. Jeven-huuviin ja -kattoihin voidaan läpivientiaukot tehdä jo valmiiksi tehtaalla. Verhouskotelon keskiosaan voidaan asentaa keittiölaitteiden kytkimiä tai vastaavia. Kotelon etulevyt ovat helposti irrotettavissa.

Verhouskotelo valmistetaan ruostumattomasta teräksestä (AISI 304).

johtojen ja putkien verhouskotelon tuotemerkintä


 A  B
 200  100
 300  100
 400  100
 500  100

Mitat L, E ja F voidaan valita vapaasti.

Asennus


Huuva asennetaan kattoon kierretankojen avulla (esim. M8). Keittiön kattoon porataan asennusreiät kuvan osoittamiin kohtiin. Suositeltava huuvan alareunan asennuskorkeuslattiasta on 2100-2200 mm. Moduulit kiinnitetään toisiinsa kulmaprofiilien ala- ja yläpäädyistä. Muoviset suojatulpat asennetaan kulmaprofiilien alapäätyihin.

Katso tarkemmat tiedot asennus-, säätö- ja huolto-ohjeesta.

huuva_kierretanko


Säätö ja mittaus


K-Kerroin tuloilma

 Leveys,mm  200  200  500  500
 Korkeus, mm  290  500  290  500
 K1(m³/h)  45,0  77,0  96,0  192
 K2(l/s)  12,5  21,4  26,7  53,3
 Q=Kx√Pm       Pm=(Q/K)²Pa    

K-Kerroin poistoilma

 

 Erottimien lukumäärä  1 kpl 2 kpl  3 kpl   4 kpl  5 kpl  6 kpl  7 kpl  8 kpl
 K1(m³/h)  34,6  72,4  104  141  176  207  245  282
 K2(l/s)  9,62  20,1  28,8  39,2  48,9  57,6  68,0  78,4
            Q=Kx√Pm       Pm=(Q/K)²Pa 

Puhdistus

 


Erottimen puhdistusväli riippuu keittiön käyttöasteesta. Yleensä erottimet kannattaa puhdistaa ulkonäön perusteella. Käytä suojakäsineitä kun käsittelet erottimia.

Erottimet irrotetaan vetämällä ne yksitellen varovasti kiskoja myöten ulos. Älä koskettele erottimen ylä- tai alareunoja. Juokseva rasva kaadetaan viemäriin. Erottimet pestään mieluiten astianpesukoneessa ylösalaisin käännettyinä. Puhtaat erottimet työnnetään kiskoja pitkin takaisin paikoilleen.

Seinäpinnat puhdistetaan keittiön normaalin puhdistuksen yhteydessä tai tarvittaessa erikseen. Puhdistus suoritetaan ruostumattomien teräspintojen puhdistusaineella.

Tuloilmayksiköiden etulevyt pyyhitään puhtaaksi keittiön normaalin puhdistuksen yhteydessä. Etulevyt on syytä puhdistaa myös sisäpuolelta kerran tai pari vuodessa. Etulevy irrotetaan nostamalla sitä hieman ylöspäin ja samalla vetäen alaosasta ulospäin. Etulevyt pestään yleispesuaineella käsin tai astianpesukoneessa.

JCE_rasvanerottimenpuhdistus

Mittatiedot


Huuvan pituus, leveys, C- ja E-mitta voidaan valita vapaasti.

B (mm) Korkeus (mm) F (mm) øD G (mm) E min (mm) K min(mm) M (mm)
200 540 500 160 100 400 340 65
500 330 290 200 125 550 350 110
500 540 500 250 150 550 350 110

Seinää vasten

Keskilattialla


Sijoitus

Huuvan koko määräytyy alapuolella olevien keittiölaitteiden mukaan. Reunaylityksenä suositellaan 300 mm keittiölaitteiden ulkoreunasta.

Uunien tai vastaavien laitteiden yläpuolella suositellaan käytettäväksi minimissään 400 mm reunaylitystä.

Ilmakruunun alareunan suositeltu korko lattiasta on 2100-2200 mm.

jsi_sijoitus


Ilmavirtojen mitoitus

Suunnittelijapalvelu

Esimerkkimitoitus