Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on ilmanvaihtokattoja 230 m2.
Poistoilmavirtaa tarvitaan ~9000 l/s ja tuloilmavirtaa ~8000 l/s.

Keittiöiden ilmanvaihto toteutettiin Jeven Oy:n TurboSwing ilmanvaihtokatoilla.
Poistoilma ohjataan ulos lämmöntalteenottolaitteiden kautta.

TurboSwing ilmanvaihtokatto on hygieeninen, avara ja helposti puhdistettava ilmanvaihtoratkaisu laitoskeittiöihin.

Referenssi KYS Turbokatto2